Menu Content/Inhalt
Начало
Препоръки за имунитета | Print |

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЦА С НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА КОРТИКОСТЕРОИДНА ТЕРАПИЯ


 

Продължителното (> 14 дни) лечение с висока доза кортикостероиден препарат (>10 mg дневно), приеман през устата, e свързано с  риск от потискане на имунната система.Нарушеният имунен отговор  е основание за повишено внимание поради:  

(1)  по-голяма уязвимост към често срещаните инфекции

(2)  вероятност от по-тежки странични ефекти от т.нар. „живи” ваксини. 

(3) създаване на по-слаба защитеност при имунизация, в сравнение с хората без имунна недостатъчност.

   Живите ваксини съдържат отслабени вируси или бактерии и поставянето им предизвиква “мини” болест, която протича леко и дава стабилен дълготраен имунитет.   При хора с нарушен имунитет, обаче, живите ваксини могат да предизвикат тежко заболяване. Такива ваксини, предвидени в имунизационния календар на РБългария са  ваксината срещу туберкулоза (BCG) и триваксината срещу паротит, морбили и рубеола (Priorix;Trimovax).

 Поради горните съображения,  ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДНАТА ТЕРАПИЯ СЕ ПРЕПОРЪЧВА 

АКО ВАШЕТО ДЕТЕ не е имунизирано редовни, или е имунизирано редовно, но не е навършило 7 години:  

1. Да се изследва за наличие на имунитет срещу туберкулоза (тест Манту). При отрицателен тест (липса на имунитет) да се обсъди реимунизация с BCG с личния педиатър и лекуващия невролог. 

2. Да се изследва за наличие на имунитет срещу морбили, паротит и рубеола. При отрицателен тест (липса на имунитет) да се обсъди реимунизация с триваксина с личния педиатър и лекуващия невролог. 

АКО ВАШЕТО ДЕТЕ е имунизирано редовно и е на възраст между 7 и 12 години: 

1. Да се изследва за наличие на имунитет срещу морбили, паротит и рубеола. При отрицателен тест (липса на имунитет) да се обсъди реимунизация с триваксина с личния педиатър и лекуващия невролог 

Независимо от възрастта 

1. Изследване за наличието на имунитет срещу варицела. При отрицателен тест (липса на имунитет), по възможност да се имунизира с противоварицелна ваксина. Тази ваксина  не е регистрирана за употреба в България. Европейски страни, в които ваксината е достъпна са Германия, Кипър, Италия, Англия, Белгия, Люксембург, Испания, Словения.  

2. Имунизация с пневмококова полизахаридна ваксина (PPV) Ваксината осигурява защита спрямо инфекциите (пневмонии, менингити, септицемии), причинявани от двадесет и трите най-разпространени типове пневмококи. Прилага се над две годишна възраст и е препоръчителна за хора с имуносупресия.  Имунизацията се състои само от един прием на ваксината.  

3.  Ежегодна имунизация  с противогрипна ваксина в предепидемичния период (за България – октомври-ноември). Ваксинацията срещу грип може да се извършва едновременно с имунизацията/реимунизацията с пневмококова ваксина.  

4. Всякакви допълнителни имунизации след започване на терапията да се правят само след консултация със специалисти - имунолог и епидемиолог.

 
Next >