Menu Content/Inhalt
Начало Европейски проект TREAT-NMD
Европейски проект TREAT-NMD | Print |

Image 

TREAT-NMD е проект на ЕС за интегриране на усилията за подобряване на грижите и намиране на лечение за пациенти с невромускулни заболявания http://www.treat-nmd.eu/.


Основни цели на TREAT-NMD са:

създаване на общи стандарти за диагностика и лечение на НМЗ;

създаване на хармонизирани международни регистри на пациенти и биобанки;

създаване на координационен център за клинични проучвания;

съвместна работа с индустрията за развиване на нови и ефективни видове лечение за НМЗ;

стандартизирани протоколи и методи за оценка на НМЗ;

стандартизирани процедури за производството на терапевтични агенти;

подпомагане на разпространяване на знанието сред учени и клиницисти;

тесни контакти с пациентските организации;

тясно сътрудничество с международните специалисти за хармонизиране на усилията в областта на НМЗ.

На сайта на TREAT-NMD могат да бъдат прочетени стандартите за грижи при хора със Спинална мускулна атрофия (също в български превод на съкратения вариант) - www.treat-nmd.eu/soc/eng/sma/ и при Прогресивна мускулна дистрофия - форма на Дюшен - www.treat-nmd.eu/soc/eng/dmd/.