Menu Content/Inhalt
Начало
Care NMD курс за лекари в София | Print |

На 4-5 май 2012 в София се проведе CARE-NMD работна среща за специалисти, организирана от БДНМЗ в рамките на проекта CARE-NMD. Проведе се обучение за грижи при ДМД с презентации от български специалисти и двама гости – Д-р Янбернд Киршнер от Университетската клиника по детска и юношеска медицина във Фрайбург и Проф. Ханс Лохмюлер от Университета в Нюкасъл. На срещата присъстваха над 100 български специалисти от различни области – невролози и детски невролози, педиатри, физиотерапевти, кардиолози и пулмолози, психолози, представители на пациентски организации, специалисти от Сърбия и Румъния, представител на Агенцията за хората с увреждания. Прочетено беше поздравително писмо на Министъра на здравеопазването. Частично спонсорство за срещата беше получено от Pfizer, GlaxoSmithKline и Sanofi-aventis – отдел Genzyme.

Особено внимание по време на срещата се обърна на мултидисциплинарния подход за лечение и грижи при ДМД и най-добрите познати практики и препоръки. Обсъдиха се области, в които е необходим напредък в страната ни – психосоциалните грижи и организиране на дихателни грижи в домашни условия за пациенти с НМЗ. Те бяха дискутирани допълнително и на последващото събрание на БДНМЗ, заедно с приемането и на осъвременен Консенсус за диагностика, профилактика и лечение на невромускулните заболявания в страната.

Организаторите благодарят на всички, които присъстваха на срещата, взеха активно участие в нея и работят усилено за пациентите с невромускулни заболявания в България.

 
 
Next >