Menu Content/Inhalt
Начало
Обучителни материали за презентиране (примерни слайдове) – международен консенсус | Print |

Обучителни материали за презентиране (примерни слайдове) – международен консенсус за стандарти за грижи при ДМД.

 Изтеглете оттук

Право на ползване, адаптиране и по-нататъшно разпространение на тези материали се дава в случай, че са в съответствие с насоките в оригиналната статия The diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy (K Bushby et al, 2010) и нейното цитиране.

  Условия за ползване:

  http://en.care-nmd.eu/userfiles/file/training/toolkit/v1-feb2012/1guidetouse.pdf

 
 
< Prev   Next >