Menu Content/Inhalt
Начало
Становище отностно лечение с експериментална методика на ДМД | Print |

Становище

от доц. Велина Гергелчева, дм

- невролог и детски невролог, клинична електромиография
- Началник на Клиника по нервни болести, УМБАЛ "Софиямед"
- Секретар на Българското дружество по невромускулни заболявания

Становището е лично мое, професионално, по повод запитване за възможен ефект от лечение на Мускулна дистрофия тип Дюшен по биокорекционния метод на Василиев - http://www.biocorrect.co.il/metbeng.html За момента липсват мотивирани предклинични или клинични данни за възможен положителен ефект по този метод. Новостите в диагностиката и лечението на заболяванията по света, включително на Мускулна дистрофия тип Дюшен, е най-доверително да бъдат публикувани на сайта на US National Library of Medicine National Institutes of Health - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, както и на сайта за клинични изпитвания - http://www.clinicaltrials.gov/, в специализирани медицински журнали и да се съобщават на международни форуми. Нито един от тези източници не ми дава основание да препоръчвам биокорекционния метод на Василиев за лечение на хора с мускулна дистрофия или друго невромускулно заболяване. В клиничният ми опит не съм срещнала пациент с подобрение, лекуван по този метод. 06.10.2014 г.
 
Next >