Социални грижи
  

Закон за интеграция на хората с увреждания

http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm


Столичен общински дневен център за социална рехабилитация на инвалиди

http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=48