Грижи за дишането
  

Детска клиника към УМБАЛ "Александровска"

Проф. Переновска

тел. 02/ 9230659

Кабинет за функционално изследване на дишането: 02/ 9230322

Дихателна рехабилитация: 02/ 9230388


 

УМБАЛСМ "Пирогов", София
Отделение по реанимация към Клиника по детска анестезиология и реанимация
проф. Гаврилова, д-р Пседерски
тел. 02/9154401

 

СБАЛББ "Света София"ЕАД
Отделение по интензивно лечение
доц. Йорданка Ямакова
тел. 02/8054266 и 02/8054245