Преминете към основното съдържание

Болест на Charcot-Marie-Tooth

Етиология и патогенеза

Наследствените периферни невропатии са хетерогенна група от заболявания, причинени от мутации в над 80 различни гени. Те се подразделят на наследствени моторни и сетивни (НМСН) или още познати като болест на Charcot-Marie-Tooth, наследствени моторни (НМН) и наследствени сетивни и автономни (НСАН) невропатии.

Унаследяват се автозомно-доминанто (от един болен родител, носител на патогенната мутация), автозомно-рецесивно (от двама здрави родители, които са носители на мутация) или Х-свързано (боледуват мъжете, жените са асимптомни носители на мутацията и предават генетичния дефект в поколението). Възможно е и възникване на мутацията de novo, т.е възниква за първи път в болния, чиито родители не я носят.

Според унаследяваннето и скоростите на провеждане по медианния нерв (n.medianus) се различават няколко форми:

 • автозомно-доминантни (АД) демиелинизиращи невропатии - СМТ1,
 • автозомно-доминантни аксонални - СМТ2,
 • Х-свързани - СМТХ и
 • автозомно-рецесивни (АР) - СМТ4.

СМТ3, още позната като болест или синдром на Dejerine-Sottas, се характеризира с начало в ранна детска възраст и много тежко протичане, дължащо се на тежка демиелинизация на периферните нерви. Децата изостават в двигателното си развитие. СМТ3 обикновено се проявява с генерализирана слабост при раждането или в ранно детство.

Клинични прояви

Въпреки множеството варианти за мутации, всички форми на СМТ имат някои общи прояви:

 • перонеална мускулна атрофия (изтъняване на мускулите на подбедриците),
 • скелетни деформации (сколиоза в 26-37% и дисплазия на тазобедрените стави в 8.1%,)
 • pes cavus (изкривяване на ходилата) и
 • отслабени или липсващи сухожилно-надкостни рефлекси.

Заболяването се характеризира с бавно прогресиращ ход на протичане, мускулна слабост и загуба на сетивност, развитие на мускулни хипотрофии и атрофии, които започват от ходилата и подбедриците и в последствие обхващат бедрата и горните крайници.

Първите прояви на заболяването започват в различна възраст в зависимост от мутацията, която го причинява. Обикновено това се случва в първите три декади от живота, но е възможно и много по-късно начало.

Изследвания за поставяне на диагнозата

За уточняване на диагнозата са необходими комплекс от изследвания, които включват:

 • неврологичен преглед,
 • клинико-генеалогичен анализ,
 • изследване на проводимостта на периферните нерви (eлектроневрография).

За уточняване на конкретната мутация и съответно отговорния за възникване на заболяването ген е необходимо да се проведе молекулярно-генетичен анализ.

Какви могат да са погрешните диагнози

Най-често поставяните погрешни диагнози са на:

 • полиневропатии с друга етиология като диабетна полиневропатия,
 • алкохолна полиневропатия,
 • хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия,
 • както и дистална миопатия.

Лечение и проследяване

На този етап няма лечение, което да спре прогресията на заболяването.

Терапевтичният подход включва ежедневна рехабилитация, прием на витамини от група В и ацетилхолинестеразни инхибитори (галантамин) както и лечение на невропатната болка с медикаменти от групата на антиконвулсантите (прегабалин, габапентин) и/или групата на антидепресантите (амитриптилин, миртазапин, дулоксетин и др.).

Важно е да се извършва проследяване веднъж годишно от невролог и физиотерапевт за преценка на състоянието и прогресията на заболяването, както и преценка на необходимостта за използване на ортезни средства за корекция позицията на ходилата.

Скринингови програми

При установяване на конкретните мутация и ген, причинили заболяването, е необходимо да се проведат съответните прегледи и изследвания при родствениците на пациента, както и провеждане на генетично консултиране за определяне риска за поява на заболяването в бъдещото поколение, както и запознаване с възможностите за предотвратяване на унаследяването на генетичния дефект.

Благодарение на скринингова програма, започнала от 1996 г. на БДНМЗ са обхванати над 2500 населени места в България по метода "от врата до врата", при която суспектни пациенти са изследвани на терен и им е взета кръв за генетични изследвания.

Европейски проекти

Успешното проучване на механизмите на възникване и начините за повлияване на НМЗ зависи от координираните усилия на национално и международно ниво

TREAT-NMD CARE-NMD

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.